Zending- en evangelisatiecommissie

De Hersteld Hervormde Kerk heeft een eigen zendingsorganisatie met als doel om aan iedereen te getuigen van de genade van God in Jezus Christus Zijn Zoon. De zendings- en evangelisatiecommissie in Waardenburg zet zich in om dit werk dichter bij de gemeente te brengen en geld in te zamelen voor het bekostigen van de zendings- en evangelisatieactiviteiten.

Leden van de commissie zijn: Ouderling H.C. Spruyt,  mevrouw F. van den Bosch, mevrouw G.C. Nijhoff- van den Berg, mevrouw H.A. Treur en de heer G.A. van Maaswaal

Voor meer informatie over zending en evangelisatie binnen de Hersteld Hervormde Kerk verwijzen we u naar de volgende websites:

https://www.hersteldhervormdekerk.nl/zending
https://www.hersteldhervormdekerk.nl/evangelisatie