Rondom de kerkdiensten

De kerkdiensten op zondag vormen de belangrijkste samenkomsten van de gemeente. Zij vormen het hart van de gemeente.

De gemeente komt tweemaal per zondag samen tijdens een kerkdienst. De kerkdiensten duren circa 1,5 uur en kennen een vaste orde. Er wordt gebeden, de dominee of kandidaat preekt over een gedeelte uit de Bijbel en er wordt gezongen. Daarnaast wordt er gecollecteerd voor de naaste in nood en voor de kerkelijke gemeente. Hiervoor zijn twee vrijwillige collecten tijdens de dienst, met soms een extra collecte bij de uitgang.

Wij zingen psalmen onder begeleiding van het orgel. Daarnaast wordt in de diensten gebruik gemaakt van de Statenvertaling. Tijdens de kerkdiensten wordt met enige regelmaat de Heilige Doop bediend en wordt viermaal per jaar het Heilig Avondmaal gevierd.

De kerkdiensten op zondag worden ’s ochtends om 09:30 uur en ’s avonds om 18:30 uur gehouden in ons kerkgebouw, Kerkstraat 17a, in Waardenburg. Soms wordt er van deze kerktijden afgeweken. Klik hier voor de actuele kerktijden. Elke maand na een zondagavonddienst drinken we koffie met elkaar en zingen we nog een half uur rondom het orgel. Alle diensten zijn thuis mee te luisteren en te -kijken via kerkdienstgemist.nl.

Naast de kerkdiensten op zondag en de bijzondere kerkdiensten, komen we in de winter als gemeente ook samen in vier doordeweekse kerkdiensten. Deze diensten beginnen om 19:30 uur.

Iedereen is van harte welkom om de kerkdiensten bij te wonen. De zitplaatsen zijn vrij. In de hal van de kerk zijn Bijbels beschikbaar voor gebruik tijdens de kerkdienst.