Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuur van de gemeente. Deze bestaat in onze gemeente uit drie gekozen ouderlingen, drie gekozen diakenen en de eigen predikant, dominee L. Treur.  In een vacante periode wordt de gemeente bijgestaand door een consulent. Leden van de gemeente kunnen in ‘Ons Kerkblad’ lezen wanneer de kerkenraad vergaderd..

Contactgegevens predikant

Ds. L. Treur
Donjon 20
4181 DD Waardenburg
Tel: 0418-723046
E-mail: ltreur@solcon.nl

Contactgegevens scriba

Ouderling B.C. Blom
Burgemeester Vernédelaan 9
4191 KX Geldermalsen
Tel: 0345-568928

© 2019 Hersteld Hervormde Gemeente Haaften-Waardenburg – Privacy Statement