Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuur van de gemeente. Deze bestaat in onze gemeente uit vier gekozen ouderlingen, drie gekozen diakenen en de eigen predikant, dominee L. Treur.  In een vacante periode wordt de gemeente bijgestaan door een consulent. Leden van de gemeente kunnen in ‘Ons Kerkblad’ lezen wanneer de kerkenraad vergaderd..

Contactgegevens predikant

Ds. L. Treur
Donjon 20
4181 DD Waardenburg
Tel: 0418-723046
E-mail: ltreur@solcon.nl

Contactgegevens scriba

Ouderling G.A. van Maaswaal
J.H. Lievense van Herwaardenstraat 35
4194 VJ Meteren
Tel: 0345-569032
E-mail: scriba@hhghaaften-waardenburg.nl