Vrouwenverenging Lydia

De gemeente kent een goed bezochte vrouwenvereniging, die tijdens de winter een keer per maand bij elkaar komt voor Bijbelstudie en onderlinge verbondenheid.

De avonden vangen aan om 20:00 uur en staan in het seizoen 2021 – 2022 gepland op: 13 september, 11 oktober, 8 november, 13 december, 10 januari, 7 februari, 7 maart en 11 april.