Vrouwenverenging Lydia

De gemeente kent een goed bezochte vrouwenvereniging, die tijdens de winter een keer per maand bij elkaar komt voor Bijbelstudie en onderlinge verbondenheid. Daarnaast worden de christelijke feesten zoals Kerst en Pasen met elkaar gevierd.

De avonden vangen aan om 20:00 uur en staan in het seizoen 2023 – 2024 gepland op: 18 september, 9 oktober, 30 oktober, 20 november, 11 december, 8 januari, 29 januari, 26 februari, 18 maart, 8 april, 22 april, 29 april en 13 mei.