Kerkvoogdij

De kerkvoogdij is opgericht om de kerkelijke goederen van de gemeente juist te beheren. Zitting in de kerkvoogdij hebben ouderling H. Spruyt (voorzitter), De heer A. Monteba (penningmeester), De heer T. van Dolderen (secretaris) en de heren C.J. Blom en E. de Bruin.

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de gemeente presenteert de kerkvoogdij de jaarlijkse inkomsten en uitgeven en eventuele plannen voor het nieuwe jaar.

© 2019 Hersteld Hervormde Gemeente Haaften-Waardenburg – Privacy Statement