Kerkvoogdij

De kerkvoogdij is opgericht om de kerkelijke goederen van de gemeente juist te beheren. Zitting in de kerkvoogdij hebben ouderling H. Spruyt (voorzitter), De heer A. Monteba (penningmeester) en de heren C.J. Blom, E. de Bruin en J.G. van Maanen. De vacature van secretaris is vacant.

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de gemeente presenteert de kerkvoogdij de jaarlijkse inkomsten en uitgeven en eventuele plannen voor het nieuwe jaar.