De gemeente kent verschillende clubs en jeugdwerk.

Het Olielampje

Het olielampje is een club voor kinderen in groep 3, 4 en 5 die ongeveer elke drie weken wordt gehouden op woensdagmiddag van 13:30 tot 15:00 uur. De kinderen luisteren naar een Bijbelverhaal en er is een gezamenlijke activiteit zoals een spel, knutselwerk, iets bakken, et cetera. Meestal komen er zo’n 10 tot 15 kinderen.

Ook kinderen van buiten de gemeente zijn welkom om een of meerdere keren te komen. Er wordt een bijdrage gevraagd van 50 cent per kind per middag.

In het seizoen 2023-2024 wordt er op de volgende data club gehouden: 4 oktober, 25 oktober, 8 november, 22 november, 6 december, 10 januari, 24 januari, 7 februari, 6 maart en 27 maart.

De kandelaar

De kandelaar is een club voor de kinderen in groep 6, 7 en 8 die ongeveer elke  drie weken samenkomt op donderdagavond van 18:30 tot 20:00 uur.  De kinderen luisteren naar een Bijbelverhaal of doen zelf een Bijbelstudie. Daarnaast is er een gezamenlijke activiteit zoals een spel, iets maken of bakken, et cetera.

Ook kinderen van buiten de gemeente zijn welkom om een of meerdere keren te komen. Neem hiervoor contact op met Fieneke van den Bosch (06-41939961). Er wordt een bijdrage gevraagd van 50 cent per kind per middag. In overleg kan er ook voor vervoer worden gezorgd.

In het seizoen 2023-2024 wordt er op de volgende data club gehouden: 4 oktober, 25 oktober, 8 november, 22 november, 6 december, 10 januari, 24 januari, 7 februari, 6 maart en 27 maart.

De schaapskooi

De schaapskooi is de jongerenvereniging voor jongeren vanaf 12 jaar, die ongeveer elke 2 weken samenkomt op vrijdagavond van 19:30 tot 21:30 uur. De bijdrage per avond is 1 euro per persoon.

In het seizoen 2023-2024 wordt er op de volgende data club gehouden: 6 oktober, 27 oktober, 3 november, 17 november, 15 december, 12 januari, 26 januari, 9 februari, 8 maart en 22 maart.

Open jeugdwerk

Voor jongeren vanaf 15 jaar worden er avonden/activiteiten georganiseerd. Deze worden aangekondigd in “Ons Kerkblad” en/of op het prikbord in de hal van de kerk.