Catechisatie

Tijdens het winterseizoen wordt er catechisatie gegeven aan de jeugd (en andere belangstellenden) van de gemeente. Tijdens de catechisatie wordt er onderwezen in de geloofsleer en komen er allerlei – relevante maatschappelijke onderwerpen aan bod. De catechisatie wordt gegeven door dominee Treur. Alle jongeren van de gemeente krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. De catechisatie wordt gegeven op dinsdagavond in het kerkgebouw. Groep 1 van 18:45 tot 19:30 uur en groep 2 van 19:40 tot 20:25 uur.

Belijdeniscatechisatie

Mensen die wensen om openbare belijdenis van het geloof af te leggen, of dit overwegen, kunnen zich opgeven voor de belijdeniscatechisatie. Dit is vergelijkbaar met de gewone catechisatie, en is een verder voorbereiding op het doen van belijdenis. De belijdenis-catechisatie wordt gegeven door dominee Treur op dinsdagavond van 20:35 tot 22:00 uur