Catechisatie

Tijdens het winterseizoen wordt er catechisatie gegeven aan de jeugd (en andere belangstellenden) van de gemeente. Tijdens de catechisatie wordt er onderwezen in de geloofsleer en komen er allerlei – relevante maatschappelijke onderwerpen aan bod. De catechisaties worden gegeven door dominee Treur en een gemeentelid. Binnen onze gemeente gebruiken we de methode “Leer mij” van de Hersteld Hervormde Kerk. Alle jongeren van de gemeente krijgen een persoonlijke uitnodiging. De catechisaties worden gegeven op dinsdagavond in het kerkgebouw en de Oude School. Groep 1a en 1b van 18:45 tot 19:30 uur, groep 2 en 3 van 19:45 tot 20:30 uur.

Belijdeniscatechisatie

Degenen die wensen om openbare belijdenis van het geloof af te leggen, of dit overwegen, kunnen zich opgeven voor de belijdeniscatechisatie. Dit is vergelijkbaar met de gewone catechisatie, en is een verder voorbereiding op het doen van belijdenis. De belijdeniscatechisatie wordt in het kerkgebouw gegeven door dominee Treur op dinsdagavond van 20:40 tot 22:00 uur.