Cursus “Bijbelse Toerusting”
Al enkele jaren wordt er een Cursus Bijbelse Toerusting voor ambtsdragers en gemeenteleden gegeven, die uitgaat van de Hersteld Hervormde Kerk. Het gaat om een driejarige cursus die op twee locaties wordt gegeven, namelijk in Garderen en Oud-Beijerland.

U wordt van harte uitgenodigd om de curus te volgen. Middels dit document of via deze link vindt u meer informatie. Belangstellenden mogen ook contact opnemen met de cursusleiders of de administrateur.

Cursus “Evangelisatie”
Wie herkent het niet? Regelmatig een verlangen hebben om het evangelie uit te dragen, maar toch telkens zoveel schroom te ervaren om een gesprek over het geloof aan te gaan. Vanaf D.V. september 2020 organiseert de commissie evangelisatie van de Hersteld Hervormde Kerk voor het zevende jaar de cursus die juist op dit dilemma ingaat en mensen wil toerusten om in eigen omgeving het Evangelie uit te dragen.

Klik op onderstaande link voor meer informatie en/of om u aan te melden: Evangelisatie HHK – CURSUS Evangelisatie 2020

Corona en kerkdiensten vanaf 1 juli
Vanaf 1 juli mogen bijeenkomsten met 100 aanwezigen worden belegd. Dit zal voorlopig voor twee maanden gelden. Daarnaast blijft de anderhalvemeter regel van kracht. Voor onze gemeente heeft dat tot
gevolg dat we overgaan tot het verdelen van de gemeenteleden over vier diensten, waarbij u wordt ingedeeld op een vaste plaats en een vast moment.

De kerkenraad en kerkvoogdij willen de komende tijd de kerkdiensten als volgt inrichten:

Algemeen
Door het kerkelijk bureau van de landelijke kerk is een protocol ontwikkeld. We willen u vragen met het volgende rekening te houden:

  • Zorg voor een goede persoonlijke hygiene. Bij binnenkomst wordt u de mogelijkheid gegeven om uw handen te desinfecteren;
  • Ga zover als mogelijk uit elkaar zitten en volg daarbij de  aanwijzingen van de koster op. Gezinnen mogen wel bij elkaar zitten;
  • Het is de bedoeling dat u thuis blijft wanneer u verkoudheidsklachten of koorts hebt;
  • Aan ouderen (vanaf 70 jaar) en aan mensen met een kwetsbare gezondheid wordt geadviseerd niet naar bijeenkomsten te gaan overeenkomstig de adviezen van het RIVM. We hechten er aan om te benadrukken dat u mag handelen naar uw eigen geweten en dat deze regel geen gebod betreft om juist wel of juist niet te komen;
  • Op de vloer zullen markeringen worden aangebracht zodat u de anderhalve meter regel ook in acht kunt houden bij het verlaten van het kerkgebouw;
  • Bij de uitgang zal de collecte gehouden worden.

Meeleven en meeluisteren
De gemeente en gasten kunnen de kerkdiensten meeluisteren via https://kerkdienstgemist.nl/stations/346

Uw bijdrage voor de collecten (diaconie en kerkvoogdij) kunt u overmaken naar:

Diaconie
NL 49 RABO 010.27.88.812 t.n.v. diaconie HHG Haaften-Waardenburg

Kerkvoogdij
NL 24 RABO 030.40.39.624 t.n.v. kerkvoogdij HHG Haaften-Waardenburg

© 2019 Hersteld Hervormde Gemeente Haaften-Waardenburg – Privacy Statement