Collecteaankondiging Evangelisatiewerk
Op DV vrijdag 25 december wordt er een collecte gehouden voor het landelijk evangelisatiewerk. De kerk heeft de opdracht om het evangelie te verkondigen aan alle creaturen. Dat zijn mensen die veraf wonen, maar zeker ook dichtbij. In een groeiend aantal gemeenten is er aandacht voor deze taak.

De Commissie Evangelisatie ontplooit verschillende activiteiten om het evangelisatiewerk gestalte te geven. Al een aantal jaar organiseert zij de cursus evangelisatie, waarin gemeenteleden toegerust worden voor hun evangelisatietaak. Dit jaar is de tweejarige opleiding voor evangelist van start gegaan. Daarnaast hebben kinderwerkers de mogelijkheid om toegerust te worden en voor hen is ook evangelisatie materiaal beschikbaar. Naast folder-en beursmateriaal is er ook de website zien-en-geloven, die gericht is op mensen die niet of nauwelijks bekend zijn met het christelijk geloof.

Tenslotte kunnen gemeenten die evangelisatieprojecten uitvoeren ondersteuning ontvangen. Voor dit alles vragen wij uw bijdrage. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan, zodat het evangelisatiewerk zijn voortgang mag vinden.

U kunt uw gift overmaken op IBAN: NL59 RABO 0141458070 t.n.v. commissie evangelisatie HHK te Veenendaal o.v.v. 10006. Ook is het mogelijk om een middels een machtiging periodiek een bijdrage te leveren. Het machtigingsformulier is via de volgende link te downloaden: Evang HHKerk – Collecte Evangelisatie 2020

Voor meer informatie over het werk van de commissie evangelisatie
zie de website: www.hersteldhervormdekerk.nl/evangelisatie.

Corona en kerkdiensten 
Vanaf 1 juli is het voor maar een beperkt aantal personen mogelijk om de diensten bij te wonen. In oktober is het aantal personen dat de diensten kan bijwonen nog verder afgeschaald. Daarnaast blijft de anderhalvemeter regel van kracht. Voor onze gemeente heeft dat tot
gevolg dat we overgaan tot het verdelen van de gemeenteleden over meerdere diensten, waarbij u wordt ingedeeld op een vaste plaats en een vast moment.

De kerkenraad en kerkvoogdij willen de komende tijd de kerkdiensten als volgt inrichten:

Algemeen
Door het kerkelijk bureau van de landelijke kerk is een protocol ontwikkeld. We willen u vragen met het volgende rekening te houden:

  • Zorg voor een goede persoonlijke hygiene. Bij binnenkomst wordt u de mogelijkheid gegeven om uw handen te desinfecteren;
  • Ga zover als mogelijk uit elkaar zitten en volg daarbij de  aanwijzingen van de koster op. Gezinnen mogen wel bij elkaar zitten;
  • Het is de bedoeling dat u thuis blijft wanneer u verkoudheidsklachten of koorts hebt;
  • Aan ouderen (vanaf 70 jaar) en aan mensen met een kwetsbare gezondheid wordt geadviseerd niet naar bijeenkomsten te gaan overeenkomstig de adviezen van het RIVM. We hechten er aan om te benadrukken dat u mag handelen naar uw eigen geweten en dat deze regel geen gebod betreft om juist wel of juist niet te komen;
  • Op de vloer zullen markeringen worden aangebracht zodat u de anderhalve meter regel ook in acht kunt houden bij het verlaten van het kerkgebouw;
  • Bij de uitgang zal de collecte gehouden worden.

Meeleven en meeluisteren
De gemeente en gasten kunnen de kerkdiensten meeluisteren via https://kerkdienstgemist.nl/stations/346

Wilt u als gast een van de diensten bijwonen dan kunt u hiervoor contact opnemen met de scriba van de kerkenraad, ouderling Blom. Voor de contactgegevens kunt u op deze link klikken.

Uw bijdrage voor de collecten (diaconie en kerkvoogdij) kunt u overmaken naar:

Diaconie
NL 49 RABO 010.27.88.812 t.n.v. diaconie HHG Haaften-Waardenburg

Kerkvoogdij
NL 24 RABO 030.40.39.624 t.n.v. kerkvoogdij HHG Haaften-Waardenburg

© 2019 Hersteld Hervormde Gemeente Haaften-Waardenburg – Privacy Statement