Cursus “Evangelisatie”
Wie herkent het niet? Regelmatig een verlangen hebben om het evangelie uit te dragen, maar toch telkens zoveel schroom te ervaren om een gesprek over het geloof aan te gaan. Vanaf D.V. september 2020 organiseert de commissie evangelisatie van de Hersteld Hervormde Kerk voor het zevende jaar de cursus die juist op dit dilemma ingaat en mensen wil toerusten om in eigen omgeving het Evangelie uit te dragen.

Klik op onderstaande link voor meer informatie en/of om u aan te melden: Evangelisatie HHK – CURSUS Evangelisatie 2020


Corona en kerkdiensten vanaf 1 juni
Na lange tijd is het vanaf 1 juni voor leden op uitnodiging weer toegestaan om de zondagse erediensten te bezoeken. We zijn blij en dankbaar dat de dreiging van het virus zodanig is afgenomen dat dit weer mogelijk is geworden. Niettemin blijven de zorgen over een nieuwe uitbraak van het virus aanwezig. Om die reden zullen we als gemeente de nodige bepalingen in acht blijven nemen.

De kerkenraad en kerkvoogdij willen de komende tijd de kerkdiensten als volgt inrichten:

Algemeen
Door het kerkelijk bureau van de landelijke kerk is een protocol ontwikkeld. We willen u vragen met het volgende rekening te houden:

  • Zorg voor een goede persoonlijke hygiene. Bij binnenkomst wordt u de mogelijkheid gegeven om uw handen te desinfecteren;
  • Ga zover als mogelijk uit elkaar zitten en volg daarbij de  aanwijzingen van de koster op. Gezinnen mogen wel bij elkaar zitten;
  • Het is de bedoeling dat u thuis blijft wanneer u verkoudheidsklachten of koorts hebt;
  • Aan ouderen (vanaf 70 jaar) en aan mensen met een kwetsbare gezondheid wordt geadviseerd niet naar bijeenkomsten te gaan overeenkomstig de adviezen van het RIVM. We hechten er aan om te benadrukken dat u mag handelen naar uw eigen geweten en dat deze regel geen gebod betreft om juist wel of juist niet te komen;
  • Op de vloer zullen markeringen worden aangebracht zodat u de anderhalve meter regel ook in acht kunt houden bij het verlaten van het kerkgebouw;
  • Bij de uitgang zal de collecte gehouden worden.

Diensten vanaf 1 juni
De diensten vanaf 1 juni tot en met 28 juni zullen worden gehouden met maximaal 30 aanwezigen. Omdat het voorgeschreven is om een lijst van uitgenodigde aanwezigen te hebben, zullen we u persoonlijk uitnodigen voor een dienst. Uitnodigen zal gebeuren op alfabetische
volgorde. U zult per mail (of per telefoon) een bericht krijgen voor welke dienst het betreft, waarna u de mogelijkheid hebt om uw aanwezigheid te bevestigen.

Diensten vanaf 1 juli
Vanaf 1 juli mogen bijeenkomsten met 100 aanwezigen worden belegd. Dit zal voorlopig voor twee maanden gelden. Daarnaast blijft de anderhalvemeter regel van kracht. Voor onze gemeente heeft dat tot
gevolg dat we overgaan tot het verdelen van de gemeenteleden over vier diensten, waarbij u wordt ingedeeld op een vaste plaats en een vast moment. De precieze invulling daarvan zullen we u op een later
moment meedelen.

Meeleven en meeluisteren
De gemeente en gasten kunnen de kerkdiensten meeluisteren via https://kerkdienstgemist.nl/stations/346

Uw bijdrage voor de collecten (diaconie en kerkvoogdij) kunt u overmaken naar:

Diaconie
NL 49 RABO 010.27.88.812 t.n.v. diaconie HHG Haaften-Waardenburg

Kerkvoogdij
NL 24 RABO 030.40.39.624 t.n.v. kerkvoogdij HHG Haaften-Waardenburg

Corinavirus en doordeweekse activiteiten (bericht 17-3-2020)

De kerkenraad heeft besloten dat alle doordeweekse activiteiten (met uizondering van de belijdeniscatechisatie) tot in ieder geval D.V. 6 april zijn afgelast.

Het betreft de jongvolwassenenkring, de bijbelkring, de verschillende clubs (het olielampje, de kandelaar, de schaapskooi) en de catechisatie.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Dhr. B.C. (Nils) Blom, scriba.

© 2019 Hersteld Hervormde Gemeente Haaften-Waardenburg – Privacy Statement