Diaconie

Het diaconaat (wat kan ik voor anderen doen) is een opdracht van de gehele gemeente, om in geloof en liefde, met blijdschap de naaste te dienen. Gemeenteleden geven hier zelf vorm aan, passend bij hun eigen mogelijkheden en middelen.

De diaconie (de diakenen) hebben hierin een leidinggevende rol binnen de gemeente. De diaconie ondersteunt de naaste door elkaar te bemoedigen, er voor elkaar te zijn, het delen van advies en eventuele financiële hulp. Activiteiten vanuit het diaconaat zijn onder andere:

  • Het regelmatig bezoeken van leden (die dit op prijs stellen) die kampen met eenzaamheid, ziekte of andere zorgen;
  • ondersteunen van stichtingen en goede doelen, met name in de directe omgeving van onze gemeente en in ontwikkelingslanden;
  • het sponsoren van voedsel, kleding en scholing van enkele kinderen in ontwikkelingslanden;
  • bieden van hulp bij persoonlijke (financiële) nood van gemeenteleden.

De diaconie krijgt haar financiële middelen door collecten tijdens de kerkdiensten en giften van gemeenteleden.

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de gemeente presenteert de diaconie de jaarlijkse inkomsten en uitgaven, inclusief de bedragen die overgemaakt zijn naar de door de diaconie geselecteerde goede doelen.