Privacy statement

Via website www.hhghaaften-waardenburg.nl wordt allerlei informatie gedeeld over de activiteiten van de kerkelijke gemeente. De Hersteld Hervormde Gemeente Haaften-Waardenburg hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en foto’s op de website. Wanneer het gaat om persoonsgegevens wordt zorgvuldigheid en terughoudendheid betracht. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Doel van verwerking
Als plaatselijk gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band en betrokkenheid en het bijeenzijn rondom het Woord van God. Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor de ledenadministratie, pastoraat, verenigingswerk et cetera.

Privacy
Persoonsgegevens van gemeenteleden worden alleen op de website gepubliceerd wanneer dit nuttig is voor uitoefening van de functie. Hierin wordt geprobeerd een zorgvuldige afweging te maken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van emailadressen met als domeinnaam hhghaaften-waardenburg.nl

Alle foto’s worden vooraf gescreend. Bij publicatie van foto’s geldt een bepaalde terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe individuele personen erop staan. Dit laatste is een subjectief oordeel en daarom kunt u altijd bezwaar maken tegen plaatsing. Te plaatsen foto’s bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.

Bezwaar
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto waarop u zichtbaar bent, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen naar de webmaster, webmaster@ hhghaaften-waardenburg.nl. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van de website

Gebruik persoonsgegevens
Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met de contact persoon AVG, Herman Spruit. Hij is bereikbaar op telefoonnummer: 0345-701033.

Verzamelen persoonsgegevens
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

Gebruik van uw persoonsgegevens
Wanneer u zich via de website voor een activiteit aanmeldt, zal gevraagd worden naar uw naam, uw e-mailadres en enkele andere aanvullende gegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Uitzending kerkdiensten
De kerkdiensten worden via internet (geluid, geen beeld) live uitgezonden. Alle uitzendingen worden gearchiveerd en kunnen teruggeluisterd worden. Live meeluisteren en/of het terugluisteren van kerkdiensten is alleen mogelijk als u toegang heeft gekregen tot de beveiligde omgeving. U dient hiervoor een inlogcode aan te vragen. Toegang is voornamelijk voorbehouden aan leden van de gemeente.