Van harte welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Haaften-Waardenburg.

Onze kerkelijke gemeente telt ruim 400 (doop)leden en behoort tot de Hersteld Hervormde Kerk. Onze gemeente is een streekgemeente en de leden wonen niet alleen in de dorpen Haaften en Waardenburg, maar komen voor een deel ook uit omliggende plaatsen. De gemiddelde leeftijd van de leden is laag en we zijn dan ook met recht een jonge gemeente.

De Hersteld Hervormde Gemeente Haaften-Waardenburg is één van de 118 gemeenten van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK). De HHK is ontstaan in 2004 en is in zowel historisch als confessioneel opzicht een voortzetting van de Nederlands Hervormde Kerk. Gods woord, de Bijbel is het uitgangspunt van de gemeente. Onze gemeente vindt haar geloofsovertuiging verwoord in onder andere ,de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

Elke zondag komt de gemeente bij elkaar om te luisteren naar (de uitleg van) Gods Woord, de Bijbel. De Bijbel maakt ons bekend wie God is en wie de mens is. God is Schepper van alle dingen en ook de mens is Zijn schepsel. We zijn geschapen om Hem te dienen. Wij hebben echter gezondigd en ons van God afgekeerd. De Bijbel verkondigt hoe wij, door Christus Jezus, met God verzoend kunnen worden.

Naast de kerkdiensten op zondag ontmoeten we elkaar als gemeente tijdens bijzondere kerkdiensten, door deel te nemen aan een van de georganiseerde activiteiten, het volgen van catechisatie of door het bezoeken van een van de verenigingsavonden. Ook niet leden van de gemeente zijn hartelijk welkom om de kerkdiensten te bezoeken of aan andere activiteiten deel te nemen.

Als u meer wilt weten over het christelijk geloof, kunt u contact opnemen met een van de leden van de evangelisatiecommissie. Op de website www.zien-en-geloven.nl kunt u meer lezen over de boodschap van de Bijbel. U kunt daar ook gratis een Bijbel aanvragen.